Máy Kiểm Tra Sản Phẩm

Máy cân kiểm tra trọng lượng

Title line

Máy dò kim loại

Title line

Máy XRAY

Title line

Máy dò kim may mặc

Title line

Máy dò kim loại kết hợp với máy cân kiểm tra trọng lượng

Title line

Máy phân cỡ theo trọng lượng

Title line

Máy dò barcode và phân loại hàng hóa

Title line

Cân tổ hợp (Target weight batcher)

Title line

Máy kiểm tra rò rỉ chai nhựa online

Title line

PMS Việt Nam chuyên cung cấp các loại máy kiểm tra sản phẩm như: máy dò kim loại, máy dò kim nghành dệt may, máy cân kiểm tra trọng lượng, máy XRAY.  Các dòng máy kiểm tra sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các ngành: thực phẩm, dược phẩm, thủy hải sản…